• Balatonszárszói József Attila Általános Iskola

 • Tudnivalók az idei digitális országos mérésekről

  A 2022/2023-as tanév kompetenciaméréseivel kapcsolatos hírek, információk.

   

  A mérések időpontját a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet bekezdése határozza meg.

  A kimeneti méréseket az iskoláknak a fenti rendelet alapján 2023. március 6. és 2023. június 9. között kell lebonyolítani az alábbiak szerint:

  a 7. évfolyamon 2023. március 22. szövegértés-matematika, 23. természettudomány-idegen nyelv 

  a 8. évfolyamon 2023. április 20. szövegértés-matematika, 21. természettudomány-idegen nyelv

  a 6. évfolyamon 2023. május 8. szövegértés-matematika, 9. természettudomány-idegen nyelv

  a 4. évfolyamon 2023. május 23. szövegértés-matematika

  és az 5. évfolyamon 2023. május 24. szövegértés matematika.

   

  A Háttérkérdőív célja

  A Háttérkérdőív célja, hogy országosan és iskolai szinten egyaránt elemezni lehessen a tanulók szociokulturális hátterének és mért teljesítményének összefüggését. A különböző tanulói összetételű iskolák pedagógiai teljesítményét pusztán a teljesítményátlagok nem tükrözik megfelelően, a Háttérkérdőívek adataiból képzett, a tanulóközösség szociokulturális hátterét megjelenítő ún. családiháttér-index segítségével összehasonlíthatóvá válik az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák teljesítménye. Így pl. azon iskolák rendkívül értékes pedagógiai munkája is megmutatkozhat, amelyek nem a legjobb körülmények között élő, legtehetségesebb tanulókkal foglalkoznak.

  A Háttérkérdőív kitöltése

  A Háttérkérdőívet a szülőnek a tanulóval közösen ajánlott kitölteni.

  A Háttérkérdőív kitöltése önkéntes, és várhatóan legfeljebb 30 percet vesz igénybe.

  A kitöltéshez asztali számítógép, laptop, esetleg tablet javasolt. Telefon használata azért nem javasolt, mert bizonyos kijelzőméretnél a válaszlehetőségek tördelése szétcsúszhat.

  A tanulók saját intézményüktől megkapják a Háttérkérdőív kitöltéséhez szükséges Mérési azonosító kártyát, mely tartalmazza a Háttérkérdőív elérhetőségét és az indításához szükséges tanulói azonosítót.

  A Háttérkérdőív elérése

  A Háttérkérdőív csak olyan időszakokban érhető el, amikor iskolai mérések nem zajlanak:

  -       2023. február 22-től március 17-ig minden nap 8:00-22:00 óra között

  -       2023. március 20-tól június 6-ig munkanapokon, 18:00-22:00 óra között

  -       2023. április 6-án és április 11-én 8:00-22:00 óra között

  -       2023. június 7-től június 15-ig minden nap 8:00-22:00 óra között

  A Háttérkérdőív itt érhető el: https://kerdoiv.tehetsegkapu.hu/

  A Háttérkérdőív pdf változata megtekinthető itt, ám a kérdőív csak online, a https://kerdoiv.tehetsegkapu.hu/ oldalon tölthető ki.

  Technikai információk a Háttérkérdőív kitöltéséhez

  A Háttérkérdőív kitöltéséhez a tanuló mérési azonosítóját is tartalmazó, egyedi kitöltési azonosító (belépési jelszó) szükséges. Az első belépés után a jelszót meg kell változtatni, ezzel biztosítható, hogy az iskola a megadott válaszokat nem ismerheti meg.

  A későbbiekben kizárólag ennek a jelszónak a segítségével lehet visszalépni a Háttérkérdőívbe és folytatható a válaszadás, illetve lezárásig módosíthatók a válaszok. Ha kitöltő lezárta a Háttérkérdőívet, már nem lehet visszalépni.

  A jelszó módosítására, az elfelejtett jelszó újraküldésére nincs lehetőség.

  Adatvédelemi információk

  Az Oktatási Hivatalhoz eljutó adatsor csak a tanuló mérési azonosítóját tartalmazza, így a Hivatal számára nem ismert sem a mérési azonosítóhoz tartozó tanuló, sem pedig a kitöltő személye.

  A mérés lebonyolítását támogató informatikai rendszerben az iskola nyomon tudja követni, hogy melyik mérési azonosítójú tanuló Háttérkérdőíve került már kitöltésre, de nem fér hozzá a Háttérkérdőívben megadott válaszokhoz.

  A Háttérkérdőív kitöltője az adatok feldolgozásához az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 7. cikke szerinti feltételekkel hozzájárul.

  A digitális országos mérések eredményei

  Az egyéni mérési eredményeket a tanulók, szüleik és iskolájuk a mérési azonosítók segítségével ismerhetik meg, az iskolákról készült összesített elemzés nyilvános. A Háttérkérdőívben közölt adatok egyéni szinten egyik elemzésben sem jelennek meg, így azok védelme biztosított.

  A mérési azonosító segítségével a szülő a későbbiekben megtekintheti majd gyermeke eredményeit, nyomon követheti fejlődését, ezért a Mérési azonosító kártyát, illetve az azon található Mérési azonosítót meg kell őrizni.

   

  https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_orsz_meresekrol_2022_2023

  https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_orsz_meresekrol_2022_2023