• ÁLTALÁNOS ISKOLA

   

  Pedagógus

  Beosztás

  Tanított tantárgy és osztály

  Egyéb feladatok

   

   

   

   

  Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona

  intézményvezető

  sajátos nevelési igényű tanulók,

  testnevelés

   

   

   

   

   

  Dankházi Bence

  intézményvezető-helyettes

  fizika, biológia

   

   

   

   

   

  Bencs János

  tanár

  matematika, kémia, informatika

   

   

   

   

   

  Bencs Jánosné

  tanár

  matematika

   

   

   

   

   

  Budáné Lőrincz Ágota

  tanító

  magyar nyelv és irodalom

  napközis feladatok

   

   

   

   

  Czakler Vivien

  tanár

  angol nyelv, földrajz,

  természetismeret,

  osztályfőnök 7. o.

   

   

   

   

  Csehi Andrea

  tanító

  erkölcstan, magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra

  DÖK vezető,

  napközis feladatok

   

   

   

   

  Élő Emilia

  tanító

  magyar, matematika, ének, testnevelés, rajz, technika, környezetismeret

  osztályfőnök 4. o

   

   

   

   

  Fritz Éva

  tanár

  könyvtáros

   

   

   

   

   

  Kisfonai Ágnes

  tanár

  történelem, ének, vizuális kultúra

  osztályfőnök 6.B, napközis feladatok, 

  ifjúságvédelmi felelős

   

   

   

   

  Lőrincz Attiláné

  tanító

  vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, informatika

  napközis feladatok

   

   

   

   

  Metzkerné Horváth Katalin

  gyógypedagógus

  habilitációs foglalkozások, testnevelés

  osztályfőnök 6.A,

  tanulószobai feladatok 

   

   

   

   

  Mikulcza Gáborné

  tanító

  magyar, matematika, környezetismeret, ének, rajz, technika, testnevelés,

  osztályfőnök 1. o

  alsós munkaközösség-vezető

   

   

   

   

  Pozsonyi Zsolt

  tanár

  magyar nyelv és irodalom

   

   

   

   

   

  Reichert Tünde

  tanító

  magyar, matematika, környezetismeret, rajz, technika, testnevelés, ének

  osztályfőnök 2. o

   

   

   

   

  Resli Réka

  tanító

  magyar, matematika, környezetismeret, rajz, technika, testnevelés, ének, német

  osztályfőnök 3. o

   

   

   

   

  Simon Zoltán

  tanár

  testnevelés

   

   

   

   

   

  Vígh Magdolna

  tanár

  történelem, német, hon és népismeret

  osztályfőnök 8. o. 

  felsős munkaközösség-vezető

   

   

   

   

  Vinkler Laura

  tanár

  ének, szolfézs, erkölcstan, életvitel és gyakorlat

  osztályfőnök 5. o.

   

   

   

   

   

   

   

   

         

  ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

   

  Pedagógus

  Beosztás

  Tanított tantárgy és osztály

  Egyéb feladatok

   

   

   

   

  Konc-Gálné Gass Emese

  zenetanár

  zongora

  áttanít Balatonföldvárra

  4 óra

   

   

   

   

  Hartenstein Dániel

  zenetanár

  furulya, rézfúvós

  áttanít Balatonföldvárra

  8 óra

   

   

   

   

  Vinkler Laura

  zenetanár

  ének, szolfézs

  osztályfőnök 8. o.

  felsős munkaközösség-vezető

   

   

   

   

  Weisz-Márkus Kata

  zenetanár

  fuvola

  áttanít Balatonszemesre

  15 óra

   

   

   

   

   Péterdi Gabriella

   zenetanár

   fuvola

   

         
         
         

  KÖTCSEI TAGINTÉZMÉNY

   

  Pedagógus

  Beosztás

  Tanított tantárgy és osztály

  Egyéb feladatok

   

   

   

   

  Apali-Szabó Marianna

  tagintézmény-vezető

  magyar, matematika, környezetismeret

  osztályfőnök

   

   

   

   

  Cirfusz Réka

  tanító

  német

  napközis feladatok

   

   

   

   

   

 • További kellemes böngészést kíván az intézmény vezetése.