• Balatonszárszói József Attila Általános Iskola

 • Balatonszárszói József Attila Általános Iskola

   

   

  Pedagógus

  Beosztás

  Tanított tantárgy és osztály

  Egyéb feladatok

   

   

   

   

  Apali-Szabó Marianna

  intézményvezető

  tanító: matematika, vizuális kultúra

   

   

   

   

   

  Dankházi Bence

  intézményvezető-helyettes

  fizika, kémia

  Kréta ügyintéző, tűz-és balesetvédelem

   

   

   

   

  Csehi Andrea Ágnes

  tanító hit- és erkölcstan, etika 

  DÖK vezető,

  napközis feladatok

   

   

   

   

  Czakler Vivien

  tanár  

  angol nyelv, földrajz,

  természetismeret,

  osztályfőnök 6. o.; tankönyvfelelős

   

   

   

   

  Czidor Csaba

  tanár biológia, természetismeret, testnevelés és sport osztályfőnök 5. o

   

   

   

   

  Hidvégi Mária 

  tanár matematika  

   

   

   

   

  Kisfonai Ágnes

  tanár

  ének, vizuális kultúra

  napközis feladatok 

   

   

   

   

  Kovácsné Ágoston Ilona

  tanár-könyvtár szakos

   

  könyvtári feladatok

         

  Lőrincz Attiláné

  tanító

  magyar nyelv és irodalom, ének-zene, testnevelés és sport, technika és tervezés

  osztályfőnök 2. o; napközis feladatok

         

  Lőrincz Katalin

  gyógypedagógus - fh

   

  napközis feladatok

   

   

   

   

  Metzkerné Horváth Katalin

  gyógypedagógus

  habilitációs foglalkozások

  osztályfőnök 8.a,

  tanulószobai feladatok 

   

   

   

   

  Mikulcza Gáborné

  tanító

  magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés és sport, vizuális kultúra, technika és tervezés

  osztályfőnök 3. o

  alsós munkaközösség-vezető

   

   

   

   

  Pozsonyi Zsolt

  tanár

  magyar nyelv és irodalom

   

   

   

   

   

  Reichert Tünde

  tanító

  magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, technika és tervezés, testnevelés és sport,

  osztályfőnök 4. o

   

   

   

   

  Resli Réka

  tanító

  magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, rajz, technika és tervezés, testnevelés és sport, ének-zene, német nyelv

  osztályfőnök 1. o

   

   

   

   

  Schmal Petra

  tanár/gyakornok

  testnevelés és sport

  napközis feladatok

   

   

   

   

  Vigh Magdolna

  tanár

  történelem, német nyelv, hon és népismeret

  osztályfőnök 8. b, felsős munkaközösség-vezető, ifjúságvédelmi felelős

   

   

   

   

  Vinkler Laura

  tanár

  ének-zene, technika és tervezés, kórus, dráma és tánc, vizuális kultúra, digitális kultúra

  osztályfőnök 7. o.; LEP felelős

   

   

   

   

   

   

   

   

         

  ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

   

  Pedagógus

  Beosztás

  Tanított tantárgy és osztály

  Egyéb feladatok

   

   

   

   

  Konc-Gálné Gass Emese

  zenetanár

  zongora

  áttanít Balatonföldvárra

   

   

   

   

  Tápai Balázs

  zenetanár

  furulya, rézfúvós

  áttanít Balatonföldvárra

   

   

   

   

  Péterdi Gabriella

  zenetanár

  fuvola

   

         
  Tóth Erika zenetanár szolfézs  

   

 • További kellemes böngészést kíván az intézmény vezetése.