• ÁLTALÁNOS ISKOLA

   

  Pedagógus

  Beosztás

  Tanított tantárgy és osztály

  Egyéb feladatok

         

  Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona

  intézményvezető

  sajátos nevelési igényű tanulók,

  testnevelés

   

         

  Dankházi Bence

  intézményvezető-helyettes

  fizika, biológia

   

         

  Németh Hajnalka

  tanító

   testnevelés, vizuális kultúra

  napközis feladatok

         

  Czakler Vivien

  tanár

  angol nyelv, földrajz,

  természetismeret,

  osztályfőnök 6. o.

         

  Csehi Andrea

  tanító

  erkölcstan, tánc és dráma

  DÖK vezető,

  napközis feladatok

         

  Élő Emilia

  tanító

  magyar, matematika, ének, testnevelés, rajz, technika, környezetismeret

  osztályfőnök 3. o

         

  Fritz Éva

  tanár

  könyvtáros

   

         

  Hidvégi Mária

  tanár

  matematika

   

         

  Horváth-Vaskó Gábor

  tanár

  magyar nyelv és irodalom, informatika

   osztályfőnök 5. o. 

         

  Intervisz Teréz

  tanár

  matematika

   

         

  Kisfonai Ágnes

  tanár

  történelem, ének

  napközis feladatok, 

  ifjúságvédelmi felelős

         

  Metzkerné Horváth Katalin

  gyógypedagógus

  habilitációs foglalkozások,

  tanulószobai feladatok 

         

  Mikitáné Varga Gyöngyi

  tanár

  kémia

   

         

  Mikulcza Gáborné

  tanító

  magyar, matematika, környezetismeret, ének, rajz, technika, testnevelés,

  osztályfőnök 4. o

  alsós munkaközösség-vezető

         

  Reichert Tünde

  tanító

  magyar, matematika, környezetismeret, rajz, technika, testnevelés, ének

  osztályfőnök 1. o

         

  Resli Réka

  tanító

  magyar, matematika, környezetismeret, rajz, technika, testnevelés, ének, német

  osztályfőnök 2. o

         

  Simon Zoltán

  tanár

  testnevelés

   

         

  Somogyi Péter

  tanár

  testnevelés

   

         

  Vígh Magdolna

  tanár

  történelem, német

  osztályfőnök 7. o. 

         

  Vinkler Laura

  tanár

  ének, szolfézs, erkölcstan

  osztályfőnök 8. o.

  felsős munkaközösség-vezető

   

   

   

   

   

   

   

   

  ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

   

  Pedagógus

  Beosztás

  Tanított tantárgy és osztály

  Egyéb feladatok

         

  Konc-Gálné Gass Emese

  zenetanár

  zongora

  áttanít Balatonföldvárra

  4 óra

   

   

   

   

  Hartenstein Dániel

  zenetanár

  furulya, rézfúvós

  áttanít Balatonföldvárra

  8 óra

         

  Vinkler Laura

  zenetanár

  ének, szolfézs

  osztályfőnök 8. o.

  felsős munkaközösség-vezető

         

  Weisz-Márkus Kata

  zenetanár

  fuvola,

  áttanít Balatonszemesre

  15 óra

   

   

   

   

   

   

   

   

  KÖTCSEI TAGINTÉZMÉNY

   

  Pedagógus

  Beosztás

  Tanított tantárgy és osztály

  Egyéb feladatok

         

  Apali-Szabó Marianna

  tagintézmény-vezető

  magyar, matematika, környezetismeret

  osztályfőnök

         

  Budáné Lőrincz Ágota

  tanító

  magyar, rajz,

  osztályfőnök, napközis feladatok

         

  Cirfusz Réka

  tanító

  német

  napközis feladatok

         

  Lőrincz Attiláné

  tanító

  magyar, matematika, környezetismeret, ének, technika, informatika, erkölcstan

  osztályfőnök 

         

  Schwab Ibolya

  tanító

  magyar, matematika, környezetismeret, ének, informatika, erkölcstan, testnevelés

  osztályfőnök 

 • További kellemes böngészést kíván az intézmény vezetése.