• Tanáraink

 •  

  Pedagógus neve

  Magasabb vezető/vezető

  beosztás

  Tanított tantárgyak és osztályok

  Egyéb feladatok

  Szabó Zoltánné Gelencsér Ilona

  intézményvezető

  sajátos nevelési igényű tanulók,

   

  Dankházi Bence

  intézményvezető-helyettes

  fizika, biológia, természetismeret

   

  Konc-Gálné Gass Emese

  zenetanár

  zongora

  áttanít Balatonföldvárra

  4 óra

  Márkus Kata

   

  zenetanár

  fuvola, furulya

  áttanít Balatonszemesre

  15óra

  Hartenstein Dániel

  zenetanár

  furulya, rézfúvós

  áttanít Balatonföldvárra

  8 óra

  Apali-Szabó

  Marianna

  tagintézmény-vezető

  magyar, matematika, környezetismeret

  osztályfőnök 4. o

  Reichert Tünde

  tanító

  magyar, matematika, környezetismeret, rajz, technika, testnevelés, ének

  osztályfőnök 3. o

  Szekér Klára

  tanító

  magyar, matematika, környezetismeret, rajz, technika, testnevelés, ének

  osztályfőnök 4. o

  Közalkalmazotti tanácstag

  Élő Emilia

  tanító

   

  magyar, matematika, ének, testnevelés, rajz, technika, környezetismeret

  osztályfőnök 1. o

  Mikulcza Gáborné

  tanító

  magyar, matematika, környezetismeret, ének, rajz, technika, testnevelés,

  osztályfőnök 2. o alsós munkaközösség-vezető

  Resli Réka

   

  tanító

  napközis feladatok,

   

  helyettesítés

  Csehi Andrea

  tanító

  erkölcstan,

  DÖK vezető,

  napközis feladatok

  Mikulcza Gábor

   

  tanár

  testnevelés

  osztályfőnök 7. o.

  Czakler Vivien

  tanár

  angol nyelv, földrajz,

  természetismeret,

  osztályfőnök 8. o.

  Karsai Ödön

  tanár

  technika

  Közalkalmazotti Tanács elnöke

  napközis feladatok

  Vígh Magdolna

  tanár

  történelem, német

  osztályfőnök 5. o. felsős munkaközösség-vezető

  Horváth Erzsébet

   

  tanár

  matematika

  napközis feladatok

   Virág Erzsébet

  tanár

  magyar nyelv és irodalom,

   

   

  Babócsay Károly

  tanár

  kémia

  napközis feladatok

  Vinkler Laura

  tanár

  ének, szolfézs

  osztályfőnök 6. o.

  áttanít Balatonföldvárra éneket 6 óra

  Kisfonai Ágnes

  tanár

  történelem-ének

  napközis feladatok

  Fritz Éva

   

  tanár

  könyvtáros

  ifjúságvédelmi felelős

  Nagy Judit

   

  gyógypedagógus

  habilitációs foglalkozások,

  napközis feladatok Közalkalmazotti tanácstag

  Lőrincz Attiláné

  tanító

  magyar, matematika, környezetismeret, ének, technika, testnevelés, erkölcstan

  osztályfőnök 3. o

  Schwab Ibolya

  tanító

  magyar, matematika, környezetismeret, ének, informatika, erkölcstan, testnevelés

  osztályfőnök 1. o

  Budáné Lőrincz Ágota

  tanító

  magyar, rajz,

  osztályfőnök 2. o.

  napközis feladatok

  Goózné Győrffi Barbara

  tanító

  matematika, környezetismeret, erkölcstan

  napközis feladatok

  Nyírő Noémi

  tanító

   

  napközis feladatok

   Bőhm-Polányi Veronika tanár                                            vizuális kultúra

  Letöltés