• Balatonszárszói József Attila Általános Iskola

 • Lázár Ervin Program

   

  A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítés az állam kiemelt felelőssége. Ennek jegyében a Kormány életre hívta a Lázár Ervin Programot, amely szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét. Mindezek érdekében a Klebelsberg Központ és a Kultúráért Felelős Államtitkárság Magyarország Kormányának kultúrpolitikai céljaival összhangban arra törekednek, hogy:

  • megteremtsék Magyarország teljes lefedettségét a diákok kultúrafogyasztása tekintetében;
  • csökkentsék a szociális, gazdasági és területi különbségeket a gyermekek művészethez jutásával kapcsolatban;
  • felszámolják a kulturális esélyegyenlőséget;
  • ösztönözzék az előadó-művészeti szervezetek aktív részvételét a kulturális értékeink megóvásában, minél szélesebb körű megismertetésében és átörökítésében, valamint az új értékek létrehozásában;
  • elősegítsék a diákok életkori sajátosságaiknak megfelelő, tanulmányaikhoz kapcsolódó, az oktatási-nevelési célokkal összhangban lévő művészeti élményben részesedését;
  • megalapozzák a felnövekvő generációk felnőttkori színház-, illetve kulturális intézménylátogatási szokását;
  • erősítsék a fiatal generációk nemzeti identitástudatát;
  • továbbfejlesszék a hazai előadó-művészeti szférát mint a kontinens legerősebb színházi hálózatát.

   

 • További kellemes böngészést kíván az intézmény vezetése.