• Balatonszárszói József Attila Általános Iskola

 • Országos kompetenciamérés eredményei

  Letöltés

 •  

  Tudnivalók az idei digitális országos mérésekről

  A 2023/2024-es tanév kompetenciaméréseivel kapcsolatos hírek, információk.

   

  A mérések időpontját a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 11. § (5) bekezdése határozza meg.

  A digitális országos kompetenciamérést az iskoláknak e rendelet alapján 2024. március 4. és 2024. június 3. között kell lebonyolítani az alábbiak szerint:

  • a 11. és a 7. évfolyamon 2024. március 4. – március 22.,
  • a 10. és a 6. évfolyamon 2024. március 25. – április 24.,
  • a 9. és a 8. évfolyamon 2024. április 25. – május 15.,
  • a 4. és az 5. évfolyamon 2024. május 16. - június 3.

  A fenti rendelet szerint a 5-11. évfolyamon digitális kultúra és történelem műveltségi területeken kísérleti mérések zajlanak, ezért a digitális országos kompetenciamérésben érintett tanulók 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6-11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt.

  A digitális országos kompetenciamérés lezárásához kapcsolódó adatok megküldésének a határideje: 2024. június 12.

   

  A Háttérkérdőív célja

  A Háttérkérdőív célja, hogy országosan és iskolai szinten egyaránt elemezni lehessen a tanulók szociokulturális hátterének és mért teljesítményének összefüggését. A különböző tanulói összetételű iskolák pedagógiai teljesítményét pusztán a teljesítményátlagok nem tükrözik megfelelően, a Háttérkérdőívek adataiból képzett, a tanulóközösség szociokulturális hátterét megjelenítő ún. családiháttér-index segítségével összehasonlíthatóvá válik az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák teljesítménye. Így pl. azon iskolák rendkívül értékes pedagógiai munkája is megmutatkozhat, amelyek nem a legjobb körülmények között élő, legtehetségesebb tanulókkal foglalkoznak.

   

  A Háttérkérdőív kitöltése

  A Háttérkérdőívet a szülőnek a tanulóval közösen ajánlott kitölteni.

  A Háttérkérdőív kitöltése önkéntes, és várhatóan legfeljebb 30 percet vesz igénybe.

  A kitöltéshez asztali számítógép, laptop, esetleg tablet javasolt. Telefon használata azért nem javasolt, mert bizonyos kijelzőméretnél a válaszlehetőségek tördelése szétcsúszhat.

  A tanulók saját intézményüktől megkapják a Háttérkérdőív kitöltéséhez szükséges Mérési azonosító kártyát, mely tartalmazza a Háttérkérdőív elérhetőségét és az indításához szükséges tanulói azonosítót.

   

  A Háttérkérdőív elérése

  A Háttérkérdőívek kitöltése március 18-tól június 12.-éig lehetséges

  A Háttérkérdőív itt érhető el: https://kerdoiv.tehetsegkapu.hu/

  A Háttérkérdőív pdf változata megtekinthető itt, ám a kérdőív csak online, a https://kerdoiv.tehetsegkapu.hu/ oldalon tölthető ki.

   

  Technikai információk a Háttérkérdőív kitöltéséhez

  A Háttérkérdőív kitöltéséhez a tanuló mérési azonosítóját is tartalmazó, egyedi kitöltési azonosító (belépési jelszó) szükséges. Az első belépés után a jelszót meg kell változtatni, ezzel biztosítható, hogy az iskola a megadott válaszokat nem ismerheti meg.

  A későbbiekben kizárólag ennek a jelszónak a segítségével lehet visszalépni a Háttérkérdőívbe és folytatható a válaszadás, illetve lezárásig módosíthatók a válaszok. Ha kitöltő lezárta a Háttérkérdőívet, már nem lehet visszalépni.

  A jelszó módosítására, az elfelejtett jelszó újraküldésére nincs lehetőség.

   

  Adatvédelemi információk

  Az Oktatási Hivatalhoz eljutó adatsor csak a tanuló mérési azonosítóját tartalmazza, így a Hivatal számára nem ismert sem a mérési azonosítóhoz tartozó tanuló, sem pedig a kitöltő személye.

  A mérés lebonyolítását támogató informatikai rendszerben az iskola nyomon tudja követni, hogy melyik mérési azonosítójú tanuló Háttérkérdőíve került már kitöltésre, de nem fér hozzá a Háttérkérdőívben megadott válaszokhoz.

  A Háttérkérdőív kitöltője az adatok feldolgozásához az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 7. cikke szerinti feltételekkel hozzájárul.

   

  A digitális országos mérések eredményei

  Az egyéni mérési eredményeket a tanulók, szüleik és iskolájuk a mérési azonosítók segítségével ismerhetik meg, az iskolákról készült összesített elemzés nyilvános. A Háttérkérdőívben közölt adatok egyéni szinten egyik elemzésben sem jelennek meg, így azok védelme biztosított.

  A mérési azonosító segítségével a szülő a későbbiekben megtekintheti majd gyermeke eredményeit, nyomon követheti fejlődését, ezért a Mérési azonosító kártyát, illetve az azon található Mérési azonosítót meg kell őrizni.

   

  https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_orsz_meresekrol_2022_2023

  https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_orsz_meresekrol_2022_2023

 • További kellemes böngészést kíván az intézmény vezetése.