• Balatonszárszói József Attila Általános Iskola

  • Bizonyítvány másodlat igénylés - VÁLTOZÁS

    Az iskolai bizonyítványmásodlat illetéke 3000,- Ft, amelyet a kérelemmel kell benyújtani a másodlat elkészítőjének (az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet II. 2. d) pontja alapján). Az illetéket névváltozás miatti bizonyítványmásodlat iránti kérelem esetén is ki kell fizetni. Az illeték megfizetése kérelmenként értendő (tehát egy kérelem, egy bizonyítványmásodlat, egyszer megfizetett illeték, akkor is, ha egy kérelemben több évfolyamról kérnek másodlatot).

    Az illeték megfizetése átutalással fizethető 2024. január 1-jétől.  A Magyar Államkincstár által e célra létrehozott 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlára történő átutalással kell teljesíteni az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 1/A. §-a szerint.

    Az átutalás során a befizetés azonosíthatósága érdekében a közlemény rovatban fel kell tüntetni a következőket: az ügyfél neve, lakcíme, ügyszáma (ha rendelkezik vele), eljárás típusa (bizonyítvány másodlata). Az eljárási illeték megfizetésének tényét az eljárás során igazolni szükséges. Az utalás igazolásával kapcsolatban a jogszabály nem határoz meg konkrétumot, de hitelt érdemlően kell az igazolásnak megtörténnie.