• Balatonszárszói József Attila Általános Iskola

 • Balatonszárszói József Attila Általános Iskola

   

  Az általános iskola elődjének a két felekezeti iskola tekinthető. Az 1743-tól (1948-ig) a katolikus iskolában - a katolikus templom melletti épületben (mai vasbolt) - kezdődött a szárszói oktatás. A diákok írást, olvasást és hittant tanultak. A fenntartó a Hunyady család volt. 1800-tól (1948-ig) működött a református iskola a mai gyógyszertár mellett. A két iskola az államosításkor (1948) egyesült, de a tanítási hely és a pedagógusok változatlanok maradtak.

  1961-ben adták át az új emeletes iskolaépületet. 1976-ban modern konyhával, 1978-ban tornateremmel bővült az iskola. 1985-ben a meglévő emeletes épülethez új épületrészt csatoltak, így megszűnt az épület zsúfoltsága.

  Az iskola 1985-ben vette fel József Attila nevét. 2003 és 2005 között az egész épületegyüttest modernizálták.

  Az iskola diákjai a településről és a környező községekből kerülnek ki. A tanulók több mint egyharmada bejáró. A bejáró tanulók utaztatása iskolabuszokkal történik.

  A község hagyományai, jellegzetességei hatással vannak az oktatási intézményre is. Balatonszárszótól elválaszthatatlan József Attila emléke. Az iskola, s a művelődési ház egyaránt az ő nevét viseli.

  Szakos ellátottság 100%-os. A tantestület innovációs készsége jó, céljuk, hogy tanítványaikat felkészítsék az egész életen át tartó tanulásra, s a munkaerő piacra való belépésre. A könyvtári állomány színes, s a szabadidős tevékenységek kínálata is sokféle.

  A 2009/2010-es tanévben az intézmény elnyerte az Ökoiskola címet.

   

  Zeneiskola

  Az egykori független szárszói zeneiskola még az önkormányzati fenntartói időszakban kezdte meg működését. Fafúvós, rézfúvós, hegedű és zongora tanszakokon zajlott az oktatás. A tanulókkal képességeikhez mérten foglalkoztak kollégáink. Céljuk a zene népszerűsítése a gyerekeken keresztül a szülőknél körében is. A tanítás az általános iskola kijelölt termeiben történik. Tanáraink, növendékeink a községi rendezvények aktív résztvevői. Az iskolában 6 és 22 év közöttieket fogadunk. 2020/21. tanév lezárását követően a tankerületi központ sajnálatosan megszüntette nálunk a független, saját AMI-t. Innentől a balatonföldvári Ránki György Zeneiskola tagiskolájaként folyik nálunk, változatlanul magas színvonalon a zeneoktatás. 

   

  Tárgyi feltételek

  Az általános iskola fő épületében 15 tanterem, 10 szertár, 4 iroda, tanári szoba, stúdió, betegszoba, szintenként 4 mosdó-WC, öltöző és közlekedő folyosók találhatók.

  Számítástechnika szaktanteremmel internet elérhetőséggel rendelkeznek.

  A nyílászárók és a radiátorok cseréjére 2003-ban került sor. Az épület műszaki állapota jó. A főépülethez összekötő folyosóval kapcsolódik a konyha, illetve a tornaterem.

  Az épület kétszintes, cserépfedésű. Közel 1 hektár terület tartozik az iskolához, ami tágassá teszi a teret. Biztonságos, nyugodt környezetben folyik az iskolai munka.

   

  Helyzetelemzés

  A 8. osztályt végzettek a közeli gimnáziumokban, szakközépiskolákban folytatják tanulmányaikat. A visszajelzések szerint a tanulók megállják helyüket, ami azt bizonyítja, hogy az iskolában folyó nevelő-oktató munka magas színvonalú.

  Mindkét tagozaton két-két napközis csoport működik.

  A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulók megkapják a számukra előírt fejlesztéseket.

  A tehetséggondozás is kiemelt helyet foglal el az intézményben, a hangsúly az idegen nyelvtanuláson és az informatikaoktatáson van.

   

 • További kellemes böngészést kíván az intézmény vezetése.