• Alapfokú Művészeti Iskola

 • Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015 tanév térítési és tandíj összege

  Térítési díjak Ft/tanév

  Tanulmányi átlag

  18. életévét be nem töltött tanuló

  4,6-5

  16.000

  4,1-4,5

  19.200

  3,6-4

  25.600

  3,1-3,5

  32.000

  2-3

  48.000

  elégtelen

  63.900

   

  Tandíjak Ft/tanév

  Tanulmányi átlag

  18. életévét be nem töltött tanuló

  4,5-5

  48.000

  3,5-4,4

  63.900

  2,5-3,4

  79.900

  2-2,4

  95.900

  elégtelen

  127.900

   

  Térítési díj és tandíjkedvezmény

  A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, tanuló háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj

  1. 131%-135%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 1%-a
  2. 136%-140%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 20%-a
  3. 141%-150%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 30%-a
  4. 151%-160%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 40%-a
  5. 161%-170%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 50%-a
  6. 171%-180%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 60%-a
  7. 181%-190%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 70%-a
  8. 191%-200%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 80%-a
  9. 201%-210%-a, a fizetendő díj a táblázatban meghatározott díj 90%-a

  A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni.

  A díjkedvezmény iránti kérelmet egy példányban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani minden év október 1-ig.

  A 2014/2015 tanév II. félévére vonatkozóan az okiratok benyújtásának határideje február 1.

  Eljárási rendelkezések

  Az alapfokú művészeti iskolában a tanulói jogviszony létesítésekor írásban nyilatkozni kell arról, hogy melyik művészeti ágra (főtárgy és kötelezően választható tárgy) történik a beiratkozás.

  Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít jogviszonyt, vagy egy alapfokú iskolában több művészeti ág, több tanszak képzésében vesz részt, a tanulónak, illetve törvényes képviselőjének írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a tanuló melyik iskolában, melyik művészeti ágban, melyik tanszakon vesz részt térítésdíj-fizetési kötelezettség mellett a képzésben.

  A több művészeti ág, több tanszak foglalkozásait igénybe vevő tanuló az első tanszak térítési díján felül művészeti ágaként, tanszakonként fizeti a tandíjat.

  A tanulmányi átlag megállapításánál a főtárgy és a kötelező melléktárgy tanév végi tanulmányi eredményét kell figyelembe venni.

  A térítési díj és tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első félévében a jogviszony alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel.

  A tanulmányi eredménytől függő díjkedvezményt és mentességet az első tanév második félévétől kell alkalmazni.

  Az intézmény vezetője a fizetendő díjról írásban értesíti a törvényes képviselőt, nagykorú tanulót.

  A térítési díj, illetve a tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írásban, határidő kitűzésével felhívja a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót a fizetési kötelezettség fizetésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre.

  A térítési díj és tandíj befizetésének végső határideje:

  -          a tanítási év első félévére vonatkozóan október 15-e

  -          a tanítási év második félévére vonatkozóan március 15-e.