• Balatonszárszói József Attila Általános Iskola

 • Országos pályaorientációs vizsgálat (mérés)

   

   

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (1a) bekezdése értelmében: „Az oktatásért felelős miniszter a központi fejlesztésű mérőeszközök alapján személyazonosításra alkalmatlan módon gondoskodik az általános iskola nyolcadik évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanulók sikeres pályaválasztást és továbbtanulást megalapozó személyes tanulói kompetenciák kötelező vizsgálatáról. A vizsgálat eredménye visszajelzést ad a tanuló számára azokról a középfokú iskolai továbbtanulási lehetőségekről, amelyek meglévő képességei alapján számára javasolhatók."

  A törvényben foglaltaknak megfelelően a 2023/2024-es tanévben megszervezésre kerül az Országos pályaorientációs vizsgálat (mérés) (a továbbiakban: OPM). A vizsgálatra (mérésre) a 2023/2024.tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11) EMMI rendelet 11. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint 2023. szeptember 19. és 2023. október 11. között kerül sor.

  Az elektronikus felületen zajló vizsgálat (mérés) célja, hogy az adott tanévben nyolcadik évfolyamos tanuló visszajelzést kapjon a válaszai alapján hozzá leginkább illeszkedő középfokú iskolai továbbtanulási irányokról, valamint saját érdeklődésének főbb területeiről és néhány – a továbbtanulás szempontjából lényeges – kompetenciájáról. A javasolt továbbtanulási irányok mellett az eszköz sok esetben a kapcsolódó pályainformációk fellelhetőségének elérhetőségét, helyét is megadja.

  A vizsgálatra (mérésre) való felkészülést a következő weboldalon található dokumentumok segítik:

  https://www.oktatas.hu/kozneveles/palyaorientacio/orszagos_palyaorientacios_vizsgalat/lebonyolitas/meres2023_2024

 • További kellemes böngészést kíván az intézmény vezetése.