• Balatonszárszói József Attila Általános Iskola

 • Tisztelt Szülők!

   

  Az Oktatási Hivatal az EFOP 3.2.15-VEKOP-17 európai uniós projekt keretében 2020 novemberében, az országos mérések rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódóan 354 kiválasztott iskola részvételével reprezentatív felmérést mérést végez 7., 9. és 11. évfolyamos diákok körében.

  A mérés céljai:

  • Annak vizsgálata, hogy a korábbi, papír alapú Természettudomány mérések digitális átalakítása milyen hatással van az eredményekre.
  • A 2021 tavaszára tervezett médiaműveltség mérés lehetséges feladatainak kipróbálására. A próbamérés során szerzett információk (a feladatok jellemzői, statisztikai paraméterei, tipikus tanulói válaszok) alapján állítják majd össze a szakemberek a főmérés feladatlapjait.
  • A fenti mérések egy része online történik, így a jövőbeni online mérésekhez fejlesztett elektronikus mérési szoftver most kerül kipróbálásra. Működéséről, esetleges hibáiról, a kitöltés során szerzett tapasztalatokról első ízben kapunk külső információkat, melyeket a szoftver fejlesztéséhez használunk fel. A véletlenszerű mintaválasztás során az Önök iskolájából a fent megadott feladatellátási helyről a hetedik osztály került kiválasztásra.

   

  A mérés 2020. november 25.-én 8.00 órakor kezdődik és 3-4 órát vesz igénybe. A mérés első részében az osztály tanulóinak fele nyomtatott tesztfüzetben, míg másik fele számítógépen old meg természettudomány feladatokat, a tesztek kitöltésére 45 perc áll a tanulók rendelkezésére. A mérés második részében 2 x 30 perc alatt az osztály tanulóinak fele digitális természettudomány feladatokat kap, a másik felének médiaértéssel kapcsolatosan kell kérdésekre válaszolnia. A mérés végén a tanulóknak egy tanulói kérdőívet kell kitölteniük. A mérés részét képezi egy online szülői kérdőív is, amelyet a mérésben részt vevő tanulók szülei töltenek ki. A tanulói és szülői kérdőívekkel kapcsolatosan tájékoztatóanyagot készítünk a szülők részére, amely kitér a kérdőívekkel kapcsolatos adatvédelmi tudnivalókra is. A méréshez tartozik egy rövid, az iskola digitális ellátottságára vonatkozó online Iskolai kérdőív is.