• Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete

     

    2019. február utolsó hetében pénz hetet tartottunk a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Hazánk 2015-ben csatlakozott az Európai Pénzhét kezdeményezéshez, amelyen 30 ország diákjai egy időben tanulnak a pénzügyekről. A program célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyek iránt érdeklődő diákokat ismereteik bővítésében és felhívja a figyelmüket a mindennapi pénzügyi tudatosságra. 2017-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendezi a hazai eseményt. A program fókuszában az általános és középiskolás diákok állnak. 2018-ban 1200 iskola, több mint 200.000 diákja vett részt a kezdeményezésen. A rendhagyó tanórákon az élményalapú ismeretszerzést a négy korosztály számára kidolgozott feladatok mellett egyre több digitális tananyag is támogatja. A diákok játékos feladatokkal fejleszthetik kreatív-, kooperációs- és vállalkozói készségeiket és járják körbe a felelős döntéshez szükséges ismereteket. Matematika, angol, német, földrajz, természetismeret, történelem, erkölcstan, ének, biológia és osztályfőnöki órákon szaktanáraink interaktív módszerekkel bővítethetik a diákok pénzügyi és gazdálkodási ismereteit. A megszerzett tudással a tanulók könnyedén megtervezhetik a család vagy akár a saját költségvetésüket. Iskolánkban záró rendezvényként, az alsó folyosó zsibongójában vásárral fejeztük be a projekthetet. Az osztályok önkéntes alapon behozott játékokat, használati eszközöket árusítottak. Minden tanuló 5 petákot kapott az osztályfőnökétől, amit a témahét feladatainak helyes megoldásaival tudott gyarapítani. Nagy öröm volt látni, milyen lelkesedéssel cseréltek gazdát a portékák.