• Beiratkozás a 2018/2019-es tanévre

   

  általános iskola

  alapfokú művészeti iskola

   

   

  Április 12. 7:30 - 18:00

  Április 13. 7:30 - 15:00

   

   

  A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  - a gyermek nevére kiállított személyi azonosító

  - a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

  - a gyermek születési anyakönyvi kivonata

  - TAJ-kártya

  - óvodai szakvélemény

  - sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

  - nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

  - nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

  - rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat

  - határozat hátrányos helyzetről, halmozottan hátrányos helyzetről

  - igazolás tartós betegségről

  - diákigazolvány kiállításához az okmányiroda által kiadott NEK-lap