• Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

   

  Az emberi erőforrások minisztere által hozott 19/2021. (III.10.) határozata alapján Önnek lehetősége van arra, hogy gyermekének 2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskola első évfolyamára történő beiratkozását online formában tegye meg. Online beiratkozás esetében a szükséges dokumentumok iskolában történő bemutatásának határideje 2021. szeptember 1.

  Online beiratkozást a következő linken teheti https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

  Az online beiratkozás ideje: 2021. április 10. 0:00 – 2021. április 16. 24:00

  Személyesen történő beiratkozás időpontja: 2021. április 15-16. 8 és 16 óra között.

  Személyes megjelenés esetén a beiratkozás menete az általános iskola által meghatározott módon történik, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

  Az intézménybe csak maszkban lehet belépni, hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés után. Az ügyintézés alatt végig meg kell tartani a megfelelő távolságot. Egyszerre csak egy szülő beiratkozását tudjuk bonyolítani, ezért lehetséges, hogy megkérjük a várakozásra.

   Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

  Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

   A beiratás után legkésőbb 2021. április 23-ig az iskola vezetés dönt a gyermek felvételéről, majd ezután küldik el a tájékoztatást Önnek.

   

  A törvényes képviselők kétféle módon kezdeményezhetik gyermekeik beiratkozását az általános iskola első évfolyamára a 2021/2022. tanévre vonatkozóan:

  1. Személyes megjelenéssel, papír alapon történő adminisztrációval: A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan személyesen is megjelenhetnek a köznevelési intézményben, és ott a magukkal vitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szükséges műveleteket, feladatokat (összevetés az Oktatási Hivatal által biztosított körzetes listával, adatok felvitele, stb.). Azonban a járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben kiemelten fontos a szükséges óvintézkedések betartása a személyes beiratkozás során is. Ennek következtében a személyes ügyintézés több időt vehet igénybe. A személyes ügyintézési rend kialakításáról minden esetben tankerületi központtal egyeztetve az intézmény vezetője dönt, melyről tájékoztatást nyújt az intézmény honlapján, illetve az intézmény bejárati ajtaján.

  2. Elektronikus úton történő jelentkezéssel: A beiratkozási folyamatot az e-Ügyintézés felületén keresztül – előzetes regisztrációt követően – indítja a gyermek törvényes képviselője. Amennyiben a szülő a gyermekét állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező (például tagozatos) általános iskolába, vagy nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni, akkor az e-Ügyintézés felületen, a rendszer által felkínált űrlapot kitöltve tudja megadni gyermeke beiratkozáshoz szükséges adatait. Az adatokhoz a beiratkozással érintett, választott intézmény is hozzáfér, így ezek felvitelét az intézménynek már nem kell elvégeznie. Emellett az egyes nyilatkozatok (például a gyermek törvényes képviseletéről szóló nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát a 2021/2022. tanév első napján azonban be kell mutatni! Amennyiben a szülő a gyermekét a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni, az e-Ügyintézés felületen keresztül megerősítést kell küldenie az intézménynek a beiratkozási szándékról. A szülők által beküldött adatok megjelennek az intézmény KRÉTA rendszerének e-Ügyintézés felületén.

 •  

   

   

  TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

   

  Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

   Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

   Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

   Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

   Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett

   A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

  A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

   A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Siófoki Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 • Vár a Szárszó Suli!

 • További kellemes böngészést kíván az intézmény vezetése.